Klub přátel Hospicové péče sv. Kleofáše je společenstvím lidí, kteří se chtějí podílet na zkvalitnění poslední fáze života obyvatel Třeboňska na podpoře zdravotní i sociální péče o potřebné v domácím prostředí. Členem Klubu se může stát jednotlivec i firma či organizace. Člen se zavazuje k pravidelné finanční podpoře hospice. Členové obdrží certifikát o členství v Klubu. V rámci projektu se uskuteční 5 akcí pro veřejnost: dva koncerty, divadelní představení, výstava s vernisáží děti hospice hospici, odpoledne pro děti (kulturní a sportovní) a 1 akce pro členy Klubu: přednáška/exkurze. Vznik Klubu je plánován na listopad 2018, kdy budeme informovat veřejnost v médiích, webových stránkách i na sociálních sítích.