Rádi bychom pro děti s poruchou autistického spektra, ale i pro jejich sourozence a rodiče připravili farmářský kroužek. Kroužek se uskuteční každou sobotu na Statku modrého jednorožce, kde také sídlí náš spolek, a bude probírat pod dohledem odborných asistentů a koordinátora. V rámci kroužku si děti osvojí farmaření a budou v přímém kontaktu s koňmi, králíky a slepičkami, o které se naučí také pečovat. Díky farmářskému kroužku si děti vybudují vztah ke zvířatům a naučí se trpělivosti a respektu vůči nim, což následně využijí v i běžném životě. V souvislosti se zapojením sourozenců a občas i rodičů dojde rovněž k upevnění rodinných vztahů.