Naše Centrum náhradní rodinné péče dětí se zdravotním hendikepem usiluje o komplexní péči o děti s neurologickým deficitem jako je dětská mozková obrna (DMO), traumatické poškození mozku a další. Pro děti zajišťujeme unikátní intenzivní ambulantní neurorehabilitace, poradenství, podporu a péči. Moderní účinné metody rehabilitace výrazně zlepšují zdravotní stav dítěte a zvýší šanci dítěte i celé pečující rodiny na zapojení do běžného života. Rodičům dětí také zajišťujeme edukaci v technikách nezbytné rehabilitace v domácím prostředí. Na sociálních sítích informujeme až 2 500 členů rodin s dítětem s postižením. Projekt podpoří dvě stovky dětí s DMO či jiným neurologickým onemocněním, které budou moci využívat při rehabilitaci zábavné a účinné pomůcky. Děti budou cvičit s větší radostí!