Týdenní stacionář ve Staré roli je certifikované pracoviště České alzheimerovské společnosti, kde pečujeme o lidi s různými formami demence. V minulých letech se nám díky projektům podařilo vybudovat terapeutickou zahradu. Nyní bychom rádi do zahrady přidali několik dalších terapeutických prvků na podporu smyslů. Pro naše klienty je velice důležité pobývat v přírodě, potkávat se se svými blízkými a to je v této nelehké době naším prioritním posláním. Takto upravená zahrada bude sloužit k relaxaci klientů a jejich rodinných příslušníků.