Naším cílem je revitalizovat stávající zahradu Týdenního stacionáře tak, aby podněcovala smyslové vnímání a umožnila klientům vizuální a hmatový kontakt s přírodou. Zároveň bychom rádi vybudovali, vedle terapeutických prvků v zahradě, relaxační a odpočinkovou zónu. K relaxaci a odpočinku budou sloužit lehátka a lavičky, které budou umístěné u jezírka s vodními prvky. V zahradě je též zakomponován altánek, jako místo pro setkávání a posezení klientů. Pobyt v zahradě může pomoci udržet spojení s okolím sociálními kontakty co možná nejdéle.