Přejeme si vytvořit živou zahradu, kde se budou děti a rodiče cítit jako v pohádce a budou moci sytit všechny své smysly. Chtěli bychom vytvořit zahradu jednak pro děti a jejich hru a pobyt v zahradě při waldorfské dětské skupině a mateřském centru Pohádka pro Wlaštovku a také pro dospělé návštěvníky. Za tímto účelem bude v zahradě spoustu prvků, které budou moci děti využít pro svou hru, dále malá políčka, bylinkové a květinové záhony, ovocné keře, ovocný sad, kompost a dřevěná pergola s pecí na chleba. Cílem je vytvořit komunitní zahrádku, na které budou moci působit rodiny přicházející s dobrými úmysly v zahradě čině působit a zušlechťovat ji ku prospěchu všech ve společenství.