Hospic Sv. Jiří se stará o klienty, kteří jsou v terminálním stádiu nemoci a umírají. Jejich přání je zemřít doma v kruhu svých nejbližších. Díky službě Hospice Sv. Jiří, o.p.s. je jim dána léčba bolesti, aby člověk v posledních okamžicích svého života netrpěl a zemřel důstojně. K tomu, aby měl veškerý komfort a pohodlí je zapotřebí kvalitních zdravotních a kompenzačních pomůcek. Pomůcky se půjčují bezplatně našim klientům. Dokud je klient potřebuje, pomůcky jsou v rodině, a když už je klient nevyužívá, vrátí nám je a zapůjčí se jinému. Pokud se povede získat finanční příspěvek na pomůcky, budou pomůcky využívat umírající z oblasti Chebska a Sokolovska včetně Kraslicka. Pomůcky budou uchované v našich půjčovnách, a když bude klient pomůcku potřebovat, pracovníci hospice mu ji zavezou.