Cílem projektu je zvýšit enviromentální povědomí u osob se zdravotním postižením i široké veřejnosti. Věříme, že díky nově nabytím vědomostem lidé zlepší svůj přístup k přírodě a prostředí, ve kterém žijí. Získané finance bychom využili na vybudování bezbariérového stanoviště v korunách stromů, dvou naučných stezek, dvou laviček pro seniory, na umístění ptačích budek a na výrobu čtyř hmyzích hotelů včetně jejich instalace.