Letní pobyty pro děti z pěstounských rodin realizované v termínu 12.8.-17.8. a 19. 8.-24. 8. 2019 v penzionu Lumka v Zásadě, Liberecký kraj. Předpokládáme účast 18-ti dětí na každém, o děti se bude starat 5 vedoucích z toho jeden zdravotník. Účast na pobytu je pro děti z pěstounských rodin možností, jak zažít týden pocitu „jsem v něčem dobrý, a proto jsem i v běžném životě dobrý“, což je pro děti velmi důležité pro jejich další život. Snažíme se objevit silnou stránku každého dítěte a tu posilovat. Naším cílem je naučit dítě sociální komunikaci, navazovat kontakty s vrstevníky, osamostatňovat se, zvyšovat své sebehodnocení a zároveň navázat přátelství s dětmi v podobné životní situaci.