„Rekondiční pobyty pořádáme pro naše uživatele s těžkým postižením zraku již několik let, a to v rámci sociálně aktivizační služby. Tyto pobyty jsou mezi našimi uživateli nejen oblíbené, ale také velmi přínosné. V rámci rekondičního programu nabízíme klientům různorodé aktivity zaměřené především na oblast vzdělávání, seberozvoje a relaxace, to vše v neformálním prostředí. Děkujeme projektu Globus Lepší svět 2023 za finanční podporu letošního rekondičního pobytu,“ řekla Věra Pospíšilová, zástupce ředitele pro sociální služby TyfloCentrum Olomouc, o.p.