V první vlně pandemie jsme se naučili pečovat o ohrožené skupiny zj. seniorů za mimořádných podmínek a daří se nám. Nyní se do priorit potřebné podpory dostávají také ti, kteří řeší dopady pandemie v oblasti dlouhodobé ztráty/snížení příjmů, ale také Ti, kteří se vyrovnávají se zátěžovými situacemi jako je skloubení profesního života s distanční výukou dětí nebo onemocnění či dokonce smrt mezi nejbližšími ad. Včasná intervence a podpora dokáže předcházet prohloubení problémů v budoucnosti. Nabízíme tak komplexní kontaktní, telefonické i onlinové poradenství, které pomáhá najít efektivní řešení daného klientského příběhu. Součástí služeb je i přímá podpora – krizová intervence, doprovod, potravinová pomoc, zprostředkování dobrovolníků podpory domácí přípravy dětí, zapůjčení IT techniky.