Zvláštní pozornost je ze strany ANA věnována rodinám dětí tzv. dvakrát výjimečných – nadaných dětí s určitým handicapem (Aspergerův syndrom, ADHD, specifické poruchy učení, emoční poruchy, smyslové poruchy apod.). Právě pro tyto děti ANA každoročně připravuje letní příměstský tábor, který je specifický nejen dostatkem lektorů, asistentů a přítomností psycholožky, ale i svým zaměřením. Pro období od 1.7. do 2.8.2019 se jedná o celkem 5 týdnů tábora s pestrým programem včetně výletů a pobytu v délce 3 dnů. Téměř každé dítě zde potřebuje osobního asistenta a často i psychiatrickou medikaci. Tyto děti bývají často vyčleňovány z mimoškolní činnosti – mj. z důvodu finanční i organizační náročnosti, kdy struktura a náplň musí zaujmout tyto děti tak, aby se rozvíjely adekvátně svým předpokladům.