Ve spolupráci s odbornými institucemi naši dobrovolníci pomáhají dětem v plzeňském regionu, které to nemají na startovní čáře života jednoduché. Podporujeme děti se zdravotním postižením, v pěstounských či neúplných rodinách, děti, které už ví, co znamená ztráta někoho nejbližšího i jaké to je nemít kamarády. Podporujeme i děti, které mají z různých důvodů – osobnostních, sociálních, rodinných nakročeno k rizikovému chování nebo se vyrovnávají s prvními následky takového chování a kterým může pomoci proškolený a připravený dobrovolník. Dáváme na rok dětem kamaráda - dobrovolníka, který jim pomáhá řešit problémy a naplňuje jejich volný čas. Dobrovolníka pro práci připravujeme a po celou dobu metodicky vedeme. S mottem „POMÁHÁME, KDE JE TŘEBA, POMÁHEJTE S NÁMI“ podporujeme cca 30 dětí ročně.