Hewer, z.s. je nestátní nezisková organizace, která je největším poskytovatelem služby osobní asistence v regionu Prahy i celé České republiky. Ročně zajištuje péči u více než 850 klientů. Péče probíhá v domácím prostředí a vyžaduje pravidelnou službu v režimu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Hlavní náplní osobní asistence je poskytnout klientům pomoc při péči o vlastní osobu, při osobní hygieně, při zajištění stravy a chodu domácnosti, při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a podobně.