Cílem je podpora doprovázení 70 pěstounských rodin v Praze, v době pandemie. Současná situace klade extrémní nároky na průvodce, kteří rodiny doprovázejí. Osobní setkání probíhají i v této době, avšak pěstouni, které ve velké většině případů tvoří babičky přijatých dětí, mají velký strach. Pracovníci musí mimo svoji běžnou práci absolvovat denně desítky poradenských a motivačních rozhovorů, protože jsou pro pěstounské babičky často jediným propojením s objektivními informacemi. Mimo propojení se školou a řešení distanční výuky dětí, řeší také, kam jít na testy, uklidňují rodiny při čekání na výsledky, propojují je s příbuznými v nemocnicích, vysvětlují, co znamená karanténa atd. Míra zatížení je dlouhodobě vysoká a případná podpora bude směřována k posílení pozic průvodců v rodinách.