Náš projekt se zaměřuje na rodiče samoživitele s 2 a více autistickými dětmi. Kvůli pandemii tito rodiče mnohdy přišli o část příjmů a ocitli se velmi složité situaci. Abychom jim trochu ulevili, rádi bychom čtyřem dětem s poruchou autistického spektra poskytli intenzivní předškolní přípravku. Jednalo by se o 17 setkání v průběhu roku před nástupem do první střídy, během kterých budeme pracovat na rozvoji jejich dovedností. Dále bychom rádi pomohli 12 dětem k účasti na našich letních příměstských táborech, které jim umožní trávit volný čas aktivně, smysluplně a s radostí.