Barokní kaplička Povýšení sv. Kříže je postavena na krásném místě pod Svatojánskou skalní stěnou a je dominantou svatojánského údolí.Kaple z roku 1714 připomíná místo setkání sv. Jana Křtitele se sv. Ivanem. Tento výjev také představuje sousoší uvnitř kaple z r. 1601.Kaple byla v r. 1994 opravena Svatojánskou společností, svépomocí a z darů.Původní dveře u kaple byly v havarijním stavu a kaple nešla po mnoho desetiletí uzavírat.Výplně dveří byly tehdy nahrazeny provizorně, překližkou.Ta však po letech dosloužila a navíc byly dveře v minulém roce vandalsky vylomeny a značně poničeny.Jedna výplň dveří byla násilně prolomena a kaple byla opět otevřená a sousoší ohroženo. Dveře už zůstaly poničené a kaple je zabezpečena pouze provizorně.Je třeba je odborně opravit a vyrobit chybějící části.