Zvolte nejbližší pobočku Globus

Pe-Po Podpalovač dřevený 20 podpalů

Pe-Po Podpalovač dřevený 20 podpalů

20 ks
5690

Nižší cena pro členy Můj Globus

Staňte se členem našeho věrnostního programu Můj Globus a získejte ještě výhodnější cenu pro vybrané produkty.

Můj Globus karta

Popis produktu

PE-PO Dřevěný podpalovač 2v1
- 60 % parafín.
- bez zápachu.
- délka hoření: 15 minut.

Dřevěný podpalovač je určen pro použití v otevřených ohništích, krbech a grilech. Výrobek obsahuje 40 % dřeva a 60 % parafinu. VAROVÁNÍ Hořlavá tuhá látka. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
V případě požáru: K uhašení použijte práškový hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.

Zobrazená cena produktu je platná na prodejně k 17. 06. 2024 23:24 a v průběhu dne se může měnit.
Pe-Po Podpalovač dřevený 20 podpalů
Pe-Po Podpalovač dřevený 20 podpalů
5690