Každý z patnácti hypermarketů Globus podporuje šestým rokem finančními dary veřejně prospěšné organizace, nemocnice či školy ve svém blízkém okolí prostřednictvím programu Globus Lepší svět. Od letoška se program soustředí na podporu péče a zdraví ve společnosti a rozdělí letos celkem 2 250 000 korun po celé České republice.

„Vnímáme, že organizace v okolí našich hypermarketů potřebují podpořit své dobré záměry, jež mají prospět zdraví obyvatelům v našem regionu. Jsme jeho součástí, a proto jsme připraveni vždy dobré záměry podpořit,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus. Program Globus Lepší svět založily hypermarkety Globus před šesti lety se záměrem pravidelné podpory projektů organizací, které pomáhají zlepšit život lidí nemocných, handicapovaných, seniorů a jinak znevýhodněných. Od letoška si dává program za cíl podporu péče a zdraví ve společnosti.

Jaké konkrétní projekty hypermarkety v programu Globus Lepší svět letos podpořily:

· Globus Čakovice – Sociální dům Fatima v Třeboradicích (150 tisíc korun na zvelebení zahradního posezení pro klienty)

· Globus Opava – Slezská nemocnice v Opavě (150 tisíc korun na projekt nové čekárny na kožním oddělení)

· Globus Olomouc – JITRO Olomouc, o.p.s. (100 tisíc korun na nákup rehabilitačních pomůcek stacionáře), JAN – Jdeme Autistům Naproti, z. s. (50 tisíc korun na organizaci táborů pro děti s autismem)

· Globus Pardubice – Nemocnice Pardubického kraje (150 tisíc korun na vybavení čekárny a přístroje na oddělení dárcovství krve)

· Globus Černý Most – HEWER, z. s. (100 tisíc korun na osobní asistenci při péči o imobilní klienty), Terapeutické centrum Modré dveře, z. ú. (50 tisíc korun na podporu krizové pomoci klientům v psychicky náročných situacích)

· Globus Liberec – Krajská nemocnice Liberec (150 tisíc na podporu dětské zdravotní péče)

· Globus Brno – Fakultní nemocnice sv. Anny v Brně (150 tisíc na vybavení čekárny Transfuzního oddělení, popř. o vybavení oddělení paliativní péče polohovacím lůžkem)

· Globus Ostrava – Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava (150 tisíc na nová odběrová lůžka)

· Praha Zličín – Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. (150 tisíc na tvorbu didaktických pomůcek a aplikace pro sluchově postižené děti)

· Globus Chomutov – Základní škola speciální a mateřská v Chomutově (150 tisíc korun na stropní zvedací asistenční systém)

· Globus Ústí nad Labem – Trmice – Dětské centrum komplexní péče DEMOSTHENES (150 tisíc korun na rekonstrukci interiérů)

· Globus Havířov - ADAM - autistické děti a my (150 tisíc korun na podporu terapeutických aktivit pro děti a mladistvé s autismem)

· Globus Plzeň - Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči (150 tisíc korun na nákup tiskárny na Braillovo písmo)

· Globus Karlovy Vary – Nemocnice Sokolov (150 tisíc korun na vybavení pro dětské oddělení)

· Globus České Budějovice – Nemocnice České Budějovice (150 tisíc korun na vybavení nemocnice)

Všechny letos podpořené projekty po celé ČR lze najít na globus.cz