Pro malé komunitní organizace jsou často finanční prostředky nedostupné. Přitom ony nejlépe vědí, jak efektivně pomoci a prospět lidem ve svém okolí. Proto před lety vznikl program Globus Lepší svět, kdy každý z hypermarketů Globus podporuje skrze přihlášené komunitní projekty handicapované, děti, seniory a další potřebné ve svém regionu. „Loni na jaře jsme věnovali pomoc nejen malým organizacím, ale i těm s celostátní působností, které pomáhaly a pomáhají lidem, kterým situace okolo koronaviru ještě více ztížila život. A letos v tom budeme pokračovat, celé 4 miliony korun pomohou těmto potřebným,“ řekla Lutfia Volfová, mluvčí hypermarketů Globus. Celý program Globus Lepší svět probíhá ve spolupráci s Fórem dárců. „Každá krize vždy nejcitelněji dolehne na ty nejzranitelnější. Děti, pečovatelé i senioři jsou stále pod ještě větším tlakem než obvykle a finanční pomoc společnosti Globus je tak nesmírně důležitá,“ řekla ředitelka Fóra dárců Klára Šplíchalová.

Letošní Globus Lepší svět proběhne takto:

  • Do 15. března je možné přihlásit skrze webové stránky globus.cz projekt, který se aktuálně věnuje pomoci během pandemie a po ní. O dar z programu může požádat nestátní neziskové organizace registrované v České republice jako jsou spolky, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti, účelové zařízení registrované církve a náboženské společnosti založené církví a náboženskou společností pro poskytování charitativních služeb, ústavy, příspěvkové organizace jako jsou školy, zdravotnická zařízení, knihovny atp.

  • Do 27. dubna budou v každém regionu vybrány vítězné projekty přihlášených organizací

  • 5. května budou organizace s vítěznými projekty kontaktovány Fórem dárců a následně jim budou předány finanční prostředky  

Kde například Globus Lepší svět pomohl v roce 2020:

  • Spiralis: Pečující hrdinové hodnotě 500 000 Kč

V České republice dnes žije až třicet tisíc rodin s dětmi s postižením. V důsledku koronavirové pandemie došlo k uzavření denních a týdenních stacionářů, které zajišťovaly pro tyto rodiny nezbytné odlehčovací služby.

Globus se proto rozhodl jednat a darovat 500 000 Kč neziskové organizaci Spiralis na pomoc těmto rodinám, jako je například Veronika s dcerou Beátou. Veronika se stará se na severu Čech sama o svou šestiletou dceru Beátu se středně těžkou mentální retardací. Část dne Beáta tráví ve speciální školce a Veronika pracuje. Když ale školku v době karantény zavřeli, zůstala péče jen na Veronice. Díky mimořádnému příspěvku z programu Globus Lepší svět si mohla dovolit osobní asistenci pro svou dceru a udržela si tak zaměstnání.

  • Dobrá rodina: Pomoc náhradním rodinám v hodnotě 250 000 Kč

Posláním organizace Dobrá rodina o.p.s. je ochrana dětí, zejména těch, které nemohou vyrůstat u svých rodičů. Projekt reaguje na aktuální situaci rodin v rámci nouzových opatření, kdy děti jsou vzdělávány doma, a je pro všechny omezená možnost pohybu. I pro standardní rodiny je to velká zátěž a pro rodiny pěstounů obzvlášť. Cca 600 rodin evidovaných v organizaci Dobrá rodina je příbuzenská pěstounská péče, což jsou v naprosté většině děti svěřené do péče prarodičů. Pro ně byla mimořádná opatření nejnáročnější. Měli strach o své zdraví, zdaleka už nemají tolik energie a musí zastoupit školu, rodiče i prarodiče v jednom.

Konkrétním příkladem je příběh Davídka. Ten je od svých 3 měsíců, v důsledku špatného zacházení osoby z jeho minulosti, postižený. Jeho diagnóza je těžká psychomotorická retardace, kvadruparéza a epilepsie. Zkráceně řečeno, bude vždycky upoutaný na lůžko nebo speciální vozík, postižení je jak fyzické, tak mentální. Lékaři nedávali moc šancí na zlepšení stavu, jeho babička se přesto stala jeho pěstounkou a každodenní péčí dokázala dosáhnout drobných zlepšení. V jejím životě se ale přijetím chlapce změnilo mnohé. Stará se o něj už po smrti svého muže sama, každý den, 24 hodin denně. Dokáže mnohé zařídit, získala pro Davídka speciální vozík, aby mohl jezdit ven. Vyřešila bezbariérový přístup do jejich domu. Ale občas i ona ocení malou chvilku volna, během které si vyřídí vlastní lékaře nebo třeba zajde do galerie. Díky programu Globus lepší svět se jí ho dostane.

  • Charita České republiky: Pomoc seniorům v hodnotě 250 000 Kč

Domácí zdravotní péče (dále DZP), je odborná zdravotní péče poskytovaná pacientům v jejich vlastním sociálním prostředí na základě doporučení lékaře. V době, kdy nemocnice a zdravotnická zařízení musí udržovat dostatečnou kapacitu lůžek pro pacienty s těžkým průběhem nemoci covid - 19 a celkově usilovat o nepřetěžování zdravotnického personálu, může být DZP důležitou službou, jak udržet pacienty i se středně těžkým průběhem nemoci doma a přesto jim zajistit dostatečnou zdravotnickou službu a pravidelný odborný dohled. Přitom úlevu zdravotnickým zařízením představuje i taková péče, která nemusí nutně souviset s nemocí covid - 19, ale která zajistí, že daný pacient nebude muset kvůli svému zdravotnímu stavu vytěžovat nemocniční zdravotní personál.

Díky darované částce 250 000 Kč mohlo být nakoupeno devět oxygenerátorů a další nezbytné vybavení do oblastních charit, domovů pro seniory a zařízení Domácí péče napříč celou republikou. V současné době již nové přístroje pomáhají například v Domově sv. Rodiny v Praze Liboci, Domově sv. Václava ve Staré Boleslavi, Charitních domovech pro seniory v Mukařově, na Břevnově a ve Střelicích u Brna. Darované oxygenerátory usnadňují nelehkou práci našich sestřiček a pečovatelek, ale především pomáhají zkvalitňovat život desítkám klientů našich zařízení.

Globus dále daroval 1 500 000 Kč na projekty na regionální úrovni, 1 420 000 formou hmotné pomoci a nad rámec projektu Globus Lepší svět ještě cukrovinky do dětských domovů v celkové hodnotě 2 000 000 Kč.