Mnohaleté zkušenosti s hospicovou péčí o pacienty na konci jejich život nás utvrdily, jak důležité je i nesoběstačného nemocného vyvézt z pokoje do přírody, aby se mohl nadýchat čerstvého vzduchu, vnímat krásy přírody a zpěv ptactva. Abychom našim pacientům mohli tento zážitek umožnit, potřebujeme v našem hospicu vybudovat chodníčky k bezproblémovému transportu lůžek či křesel s nemocnými, postavit altán k ochraně pacientů před rozmary počasí a zajistit také adekvátní sezení pro blízké našich pacientů, kteří často bývají rovněž v pokročilejším věku.