Lepší svět - Brno

11 článků

Oáza – místo povzbuzení v nemoci a utrpení

Mnohaleté zkušenosti s hospicovou péčí o pacienty na konci jejich život nás utvrdily, jak důležité je i nesoběstačného nemocného vyvézt z pokoje do přírody, aby se mohl nadýchat čerstvého vzduchu, vnímat krásy přírody a zpěv ptactva. Abychom našim pacientům mohli tento zážitek umožnit, potřebujeme v našem hospicu vybudovat chodníčky k bezproblémovému transportu lůžek či křesel s nemocnými, postavit altán k ochraně pacientů před rozmary počasí a zajistit také adekvátní sezení pro blízké našich pacientů, kteří často bývají rovněž v pokročilejším věku.
Zobrazit článek

Kontaktní místo pro Motýlky

Cílem projektu DEBRY ČR je zkvalitnit tzv. „Kontaktní místnost“, kde s pacienty pracují naši odborníci. Chceme, aby se zde naši malí bojovníci cítili dobře, bezpečně a pohodlně. Proto bychom rádi kompletně vyměnili starý nábytek, vybudovali přebalovací pult pro miminka a pohodlné posezení. Pro naše pacienty a jejich rodiny zde chceme vytvořit zázemí, ve kterém se budou cítit alespoň trochu jako doma.
Zobrazit článek

Včely z blízka – atraktivní pozorovatelna včel v Otevřené zahradě

“Když včely zmizí ze Země, pak člověku zbývají jen čtyři roky života. Už nebude žádných včel, žádného opylení, žádných rostlin a žádných lidí”, řekl Albert Einstein. Abychom význam včel přiblížili mladší generaci a lidem z města, chceme v Otevřené zahradě v centru Brna (www.otevrenazahrada.cz) vybudovat novou atraktivní naučnou část s pozorovacími včelími úly, lavičkami a vyvýšenými záhony, které budou osázeny množstvím medonosných rostlin a keřů. Včelí stanoviště uzpůsobíme tak, aby tu zahradní včelstva našla pohodlný domov, chutnější pastvu, více slunce i klidu a návštěvníci zde mohli bezpečně pozorovat život včel v jejich přirozeném prostředí. Pozorovatelna se stane také součástí výukových programů pro cca 600 dětí ročně.
Zobrazit článek

Víkendové školení pěstounů

Projekt Víkendové školení pěstounů se zaměřuje na výměnu zkušeností mezi pěstounskými rodinami. Pro jejich setkání a společně strávený čas plánuje uspořádat třídenní vzdělávací kurz, při kterém dojde mimo jiné i ke sdílení cenných zkušeností. Kurz by měli vést odborní lektoři a jeho obsah bude tak komplexní, aby pěstouni dokázali aplikovat nejen předané zkušenosti, ale i nové návyky při další práci s dětmi. Také pro děti tu bude vytvořeno zázemí a program na celou dobu kurzu.
Zobrazit článek

Otevřená zahrada dětem

Projekt Otevřená zahrada je inspirativním místem pro setkávání široké veřejnosti i rodin s dětmi. Z původní skládky se díky péči nadace stala zahrada, kde jsou chráněni ti nejzranitelnější – děti a příroda. S podporou veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by bylo možné dobudovat v zahradě herní zázemí pro nejmenší děti. Během roku probíhá na tomto místě řada vzdělávacích akcí i slavností - veřejnosti je zahrada otevřena bezplatně a každý den.
Zobrazit článek

Nevidím a přesto vařím

Projekt Nevidím a přesto vařím je důležitou výzvou pro nevidomé, kteří se chtějí sami o sebe umět postarat. Těžké postižení zraku jim nedovoluje dělat všechno tak, jak by chtěli a například vaření se musí naučit krok za krokem. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by mohli získat cvičnou kuchyni, která by měla být součástí nového domu služeb pro nevidomé Josefa Chaloupky. Samostatné vaření, pohyb v kuchyni i stolování je snem mnoha nevidomých, kteří také chtějí být platnou součástí společnosti.
Zobrazit článek

Ordinace pro chudé v Brně

Armáda spásy chce otevřít ordinaci v Brně s náplní poskytovat zdravotní péči pacientům, kteří mají omezený přístup ke zdravotní péči. Jedná se o skupiny osob bez domova, sociálně vyloučených menšin, osamělých seniorů a klientů azylových domů. Ordinace se tak může stát centrem, kam mohou odeslat takové pacienty jiná zdravotnická zařízení v Brně, která nejsou na tyto pacienty připravena. Projekt pomůže nejen lidem bez domova z Brna a okolí, ale přispěje také k výraznému snížení nákladů na léčbu a k úspoře finančních prostředků, a to nejen v resortu zdravotnictví, ale může fungovat i jako prevence šíření infekčních chorob v populaci.
Zobrazit článek

Ovoce a zelenina-carving není žádná psina

Projekt je zaměřen na získání a podporu dovedností žáků se zdravotním postižením v oblasti carvingu - vyřezávání ovoce a zeleniny. Cílem je, aby se absolventi stali uplatnitelnými na trhu práce, a aby se širší veřejnost seznámila s tímto druhem umění. Výsledky činnosti lze prezentovat na společenských akcích a rautech, na kterých se škola formou cateringu realizuje již několik let. Tyto dekorace jsou významným trendem současné gastronomie a takto vedenou prezentací by bylo dosaženo pozitivního efektu pro žáky i veřejnost.
Zobrazit článek

Zahrada

Projektem Zahrada se organizace postupně snaží revitalizovat zahradu, kterou získali spolu s objektem do užívání v žalostném stavu. Stále chybí lepší zpřístupnění jednotlivých partií zahrad pro klienty na vozíku a zděný zahradní altán by potřeboval rekonstrukci. Revitalizace zahrady má za cíl vytvořit krásné, bezpečné, klidné a dostupné zelené místo uprostřed urbanizované krajiny. V zahradě stacionáře a Domova plánují na příští rok řadu akcí pro širokou veřejnost (galerie na plotě, den otevřených dveří, jarmark). Zahrada je stále přístupná a postupně v ní vznikají zajímavá zákoutí, aby lákala k nahlédnutí (sochy, relax koutek, bylinkový záhon).
Zobrazit článek
1 z 1