Projekt Zase bude lépe je zaměřen na sociálně znevýhodněné a pandemií poznamenané děti, které nemohou chodit do školy a nemají vhodné zázemí pro kvalitní vzdělávání. Cílem projektu je podpořit děti a mládež ve vzdělávání a doučování, poskytnout jim prostor k on-line výuce a následně využít vzdělávací pomůcky ke zlepšení jejich dosavadních znalostí. Myslíme rovněž na jejich rodiče, které bychom chtěli podpořit hygienickými a potravinovými balíčky, aby byl pro ně dopad pandemie co nejsnesitelnější.