Trmice

10 článků

Odlehčovací služby - asistence

Kvůli uzavřeným školským zařízením zůstávají rodiče s handicapovanými dětmi celé dny doma a náročná péče 24/7 vyčerpává celou rodinu. Proto bychom rádi těmto rodinám alespoň částečně ulevili a uspořádali pro jejich děti víkendové odlehčovací pobyty. Během tohoto pobytu budou o svěřence pečovat 3 zkušené asistentky a našim cílem je v průběhu roku uskutečnit 5 takovýchto pobytů až pro 15 osob s handicapem. Věříme, že tato aktivita zpestří nejen život handicapovaným, ale zlepší také psychické klima v rodinách.
Zobrazit článek

Pohybové aktivity pacientů s Roztroušenou sklerózou

Pro pacienty s roztroušenou sklerózou bychom rádi zajistili vhodné kompenzační a sportovní pomůcky, které je podpoří ve sportování, rozvoji fyzické kondice a tréninku motorických funkcí, jež jsou v důsledku nemoci omezeny. Možnost trávit volný čas pohybovou aktivitou s lidmi, kteří mají stejnou diagnózu, ale úplně jiný průběh nemoci, pomůže nemocným povzbudit sebevědomí, důvěru v sebe sama a zvýšit chuť pro aktivnější zapojení do běžného života. Jedná se rovněž o účinnou formu rehabilitace, ale i prevence před vážnějšími důsledky rozvoje této nemoci.
Zobrazit článek

Zase bude lépe

Projekt Zase bude lépe je zaměřen na sociálně znevýhodněné a pandemií poznamenané děti, které nemohou chodit do školy a nemají vhodné zázemí pro kvalitní vzdělávání. Cílem projektu je podpořit děti a mládež ve vzdělávání a doučování, poskytnout jim prostor k on-line výuce a následně využít vzdělávací pomůcky ke zlepšení jejich dosavadních znalostí. Myslíme rovněž na jejich rodiče, které bychom chtěli podpořit hygienickými a potravinovými balíčky, aby byl pro ně dopad pandemie co nejsnesitelnější.
Zobrazit článek

Neseď doma, pojď ven!

Projekt Neseď doma, jdi ven! vybízí nejen ke sportovním aktivitám v Jirkově, ale tentokrát se zaměřuje i na dokončení dvou fotbalových stadionů v centru města. Okolí těchto stadionů potřebuje upravit tak, aby se stalo chloubou sportovců. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by tak mohlo dojít k podstatnému rozšíření nabídky sportovního vyžití v blízkosti sídliště, kde sport dětem a veřejnosti chybí. Nové části s herními a cvičebními prvky by v okolí fotbalových stadionů podpořily sportovního ducha i fyzickou kondici těch, kteří nechtějí sedět doma.
Zobrazit článek

Canisterapie v DC RADKA

Projekt Canisterapie v DC Radka přináší radost a pohlazení do Domovů seniorů nebo LDN, kde dlouhodobě žijí starší pacienti. Ti jsou mnohdy upoutáni na lůžko, takže tráví celé dny bez pohybu a bez častějšího sociálního kontaktu. Aby i oni mohli prožívat chvilky radosti, přichází k nim canisterapeutičtí pejsci a tráví s nimi chvilky pohlazení. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se pejsci mohli věnovat i více, než jen třem desítkám pacientů, jako doposud.
Zobrazit článek

Rekonstrukce bezbariérové koupelny a toalety

Projekt Rekonstrukce bezbariérové koupelny a toalety je velmi důležitou podporou pro další provozování canisterapie pro hendikepované klienty spolku, který vychovává a cvičí canisterapeutické psy. Pro úspěšnou terapii je důležitý její začátek, kdy se klienti s pejskem secvičují. K tomu potřebují místo s bezbariérovým přístupem. S pomocí veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by odbourání bariér na sociálním zařízení cannisterapeutického centra umožnilo hendikepovaným klientům samostatnost a pocit důstojnosti při osobní hygieně.
Zobrazit článek

Kinokavárna

Projektem je <strong>Kinokavárna</strong> pro seniory a zdravotně postižené klienty Domova pro seniory v Jirkově. Jelikož zde žije 260 klientů převážně odkázaných na invalidní vozík, kteří nemají možnost navštívit jiná kulturní zařízení, sloužila by kinokavárna, kde by bylo plátno s kvalitním zvukem, zároveň jako společenská místnost pro setkávání klientů s rodinnými příslušníky, pořádání výstav, koncertů či vernisáží.
Zobrazit článek

Náš svět 2019

Předmětem projektu je zajištění volnočasových aktivit pro děti a dospěláky s mentálním či kombinovaným handicapem. Klientům nabízí pravidelné odpovídající aktivity, poradenství, pomoc, zapůjčení didaktických pomůcek a odborné literatury, dále prostor herny a dílny pro tvoření a zlobení. Snaží se klienty aktivně zapojovat do aktivit a předcházet tak jejich sociální izolaci.
Zobrazit článek

Dětský benefiční festival (Children's beneficial festival)

<strong>Dětský benefiční festival</strong> je projekt, který bychom rádi zrealizovali na Den dětí 1. 6. 2019. Akce by měla nejen přilákat veřejnost bohatým kulturním programem, ale také pomoci charitativním aktivitám ve městě. Celý výtěžek ze vstupného by byl věnován na charitativní účely. Projekt by rovněž podpořil rozvoj komunitního dění v regionu a přispěl k oživení historického centra města Chomutova.
Zobrazit článek
1 z 1