Již několik let nabízíme pravidelné volnočasové aktivity dětem a dospělákům s mentálním či kombinovaným handicapem a jejich rodinám. Klientům nabízíme odpovídající aktivity, pomoc, poradenství, zapůjčení didaktických pomůcek a odborné literatury, ale především prostor herny a dílny pro tvoření i zlobení. Snažíme se klienty aktivně zapojovat do aktivit a předcházet tak jejich sociální izolaci.