Cílem projektu je realizace zahradnického kroužku při NZDM–Klubu Modrá kočka v Opavě. Kroužek se zaměřuje na aktivity spojené se základem enviromentální výchovy je určen dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, jež si kroužky nemohou dovolit. Naučí děti, jak zodpovědně přistupovat ke zlepšení kvality životního prostředí i vlastního života. Součástí našeho projektu je Kroužek malých zahradníků, ve kterém se budou děti scházet 2x měsíčně během celého roku a naučí se, jak chránit přírodu a třídit odpad, ale získají také povědomí o pěstování rostlin, kompostování, chovatelství apod. Projekt taktéž zahrnuje dvě enviromentální vzdělávací akce pro MŠ, velké úklidy parků v Opavě a návštěvy zahradnictví v opavském regionu.