Trmice

12 článků

Klienty z tísně a úzkosti ANIMA s GLOBUSEM snáze vyprostí!

Tento projekt podpoří a upevní psychický stav klientů sociálních služeb ANIMA VIVA v klidném, bezpečném a motivujícím prostředí, aby nemuseli být hospitalizováni a izolováni od svých rodin. Projekt umožní našim klientům pravidelně využívat profesionální péči odborných pracovníků s důrazem na zklidnění, podporu a stabilizaci psychického zdraví s využitím multisenzorické místnosti při sociálně rehabilitačních aktivitách a dovybavením potřebného mobiliáře služby. Také bychom rádi v sociální poradně zútulnili místnost pro psychologickou a psychoterapeutickou podporu klientů.
Zobrazit článek

Klub malých zahradníků

Cílem projektu je realizace zahradnického kroužku při NZDM–Klubu Modrá kočka v Opavě. Kroužek se zaměřuje na aktivity spojené se základem enviromentální výchovy je určen dětem ze sociálně znevýhodněných rodin, jež si kroužky nemohou dovolit. Naučí děti, jak zodpovědně přistupovat ke zlepšení kvality životního prostředí i vlastního života. Součástí našeho projektu je Kroužek malých zahradníků, ve kterém se budou děti scházet 2x měsíčně během celého roku a naučí se, jak chránit přírodu a třídit odpad, ale získají také povědomí o pěstování rostlin, kompostování, chovatelství apod. Projekt taktéž zahrnuje dvě enviromentální vzdělávací akce pro MŠ, velké úklidy parků v Opavě a návštěvy zahradnictví v opavském regionu.
Zobrazit článek

Kavárna se zahradou v Kylešovicích propojuje dva světy

Projekt Kavárna se zahradou chce propojit dva odlišné světy – zdravých a duševně nemocných lidí a vytvořit tak místo pro setkávání i příjemně strávený volný čas. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by kavárna v příjemné zahradě byla také pracovní příležitostí pro lidi se zdravotním postižením, kteří se mohou stoprocentně uplatnit pouze na chráněném trhu práce. Rozkvetlé keře a byliny v zahradě by byly také vhodným terapeutickým prostředím pro tyto klienty.
Zobrazit článek

Řeka Opava, životodárná tepna města

Projekt Řeka Opava, životadárná tepna města oslavuje řeku, která dala Opavě jméno. Její břehy však nejsou pro město dobrou vizitkou, potřebují pravidelnou revitalizaci. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné o řeku a její okolí pravidelně pečovat, a to nejen ze břehu, ale i z vodní hladiny. Nákup lodí a pravidelná údržba řeky by navíc podtrhla spolupráci a přátelství s polskými skauty, kteří by se do čištění Opavy také rádi zapojili.
Zobrazit článek

Farma Strahovice

Projekt Farma Strahovice dává naději lidem bez přístřeší, kteří se i přes kritickou životní situaci snaží pracovat. Podporuje vznik pracovních míst a formou osvěty ve školních i rodinných zařízeních osvětlují pravidla prevence proti sociálnímu vyloučení. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by bylo možné zvýšit bezpečnost a dostupnost farmy pro návštěvníky, kteří sem přijedou třeba v rámci rodinného výletu na kole. Projekt chce také podpořit podnikání nabídkou lokálních potravin.
Zobrazit článek

Malé věci, s velkým přesahem

Skautský přístav Černý čáp Opava sdružuje členy ve věku od 5 do 95 let. Cílem projektu je vést děti a mládež k smysluplnému naplňování volného času, ale rovněž zapojovat do dění celé rodiny na úrovni všech věkových kategorií. Pro naplnění projektu je potřeba nakoupit základní vodácké vybavení pro divokou vodu, včetně záchranných pomůcek pro vyškolené vedoucí. Děti budou moci více cestovat a rozvíjet se.
Zobrazit článek

Čtyřlístek pro rodinu

Cílem projektu je obměnit vybavení dvou bytů a kuchyňské místnosti, která zároveň slouží jako společenská místnost na oddělení pro edukaci matek s dětmi. Oddělení je určeno pro zácvik maminek, které se potřebují naučit pečovat o dítě nebo mají dítě se zdravotními obtížemi a zatím si nejsou v péči o něj jisté. Stávající nábytek spolu se sedačkou je již opotřebovaný a nevhodný k dalšímu dlouhodobému užívání. V rámci projektu bude pořízena sedačka a nábytková sestava, která umožní dětem s maminkami pobývat v prostředí, jež bude příjemné a bude více podobné tomu domácímu.
Zobrazit článek

Dům pro ženy a matky s dětmi

Cílem projektu je revitalizace zahrady u domku Šance na Rybářské ulici v Opavě, kde nabízí pomoc matkám (otcům) s dětmi a samotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou dosavadního bydlení. Úprava zahrady by spočívala ve výstavbě altánu, vybudování dětských houpaček a pískoviště, vydláždění přístupového chodníku, terénních úpravách a opravě vstupních vrat, pro zajištění větší bezpečnosti dětí v areálu. Rekonstrukcí zahrady se zpříjemní dětem a jejich rodičům pobyt v tomto zařízení a podpoří je ve smysluplném trávení volného času.
Zobrazit článek
1 z 1