Jméno Opava nese nejen město, ale rovněž řeka, která jím protéká. Řeka Opava je jako tepna, která protéká nejen městem, ale i krajinou historického Opavska, které protíná na dvě části. Od poloviny 18. století se díky tomu stala hranicí mezi dvěma státy. Svou vodu do ní přivádí z obou břehů potoky a potůčky. Díky tomu je jako životadárná tepna krajiny. Bohužel je zanášena odpady a odpadky a je nezbytné ji čas od času vyčistit. Finance budou sloužit pro nákup vybavení pro čištění břehů řeky. Realizací projektu získáme možnosti jak mohou skauti okresu Opava společně s obyvateli čistit břehy řeky Opavy. Toto čištění řeky se bude konat při příležitosti akce "vyčistěme Česko". Těmito aktivitami jsme schopni rozvíjet společenskou odpovědnost obyvatel města Opavy, rozvoj spolupráce a přátelství.