Cílem projektu je revitalizace zahrady u domku Šance na Rybářské ulici v Opavě, kde nabízíme pomoc matkám (otcům) s dětmi a samotným ženám, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou dosavadního bydlení. Úprava zahrady by spočívala ve výstavbě altánu, vybudování dětských houpaček a pískoviště, vydláždění přístupového chodníku, terénních úpravách a opravě vstupních vrat, pro zajištění větší bezpečnosti dětí v areálu. Rekonstrukcí zahrady chceme zpříjemnit dětem a jejich rodičům pobyt v našem zařízení a podporovat je ve smysluplném trávení volného času.