„Finanční podpory a celkové spolupráce s hypermarketem Globus Opava si nesmírně vážíme a děkujeme za ni. Finanční dar cíleně využijeme na rozvoj odborné služby asistovaných kontaktů v Elimu a na dovybavení asistenční místnosti. Věříme, že se u nás všichni klienti budou cítit o to víc příjemně a útulné prostředí jim rovněž pomůže navodit duševní pohodu. Díky hypermarketu Globus Opava tak můžeme v neziskové organizaci Elim nadále pomáhat potřebným, především dětem a mládeži v utváření nových kvalitních vztahů s blízkými lidmi, především rodiči, což jim v jejich rodině, v domácnosti, není z mnoha důvodů umožněno. Jsme nesmírně vděčni, že máme partnera, hypermarket Globus Opava, který sdílí naši vizi, kterou podpořil finančně. Děkujeme,“ řekla za tým pracovníků neziskové organizace Elim Opava, o.p.s. Kateřina Olszowská.