Farma Strahovice nabízí pracovní činnosti (práce na farmě a sýrárně – rostlinná i živočišná výroba) osobám bez přístřeší a v krizi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou dosavadního bydlení. Dále se věnujeme osvětě mezi školními dětmi, mládeží i dospělými jak v oblasti hospodářství a chovu domácích zvířat tak v oblasti rizik sociálního vyloučení. Cílem tohoto projektu je zajistit na farmě vhodné podmínky pro tuto činnost terénními úpravami zahrady. Jedná se o vybudování bezpečných ohrad, oplocení, chodníku a výsadbu stromků pro zajištění větší bezpečnosti dětí a dospělých, kteří chtějí zhlédnout chov domácích zvířat, ale i zvířat samotných.