Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Postiženému může zachránit život včasně a kvalitně provedená resuscitace, ale také podání defibrilačního výboje pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED) ještě před příjezdem záchranné služby. AED mohou použít i naprostí laici, protože přístroj je hlasovými povely sám navede, co mají dělat. Defibrilátor sám rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá postiženému výboj. Cílem projektu je AED pořídit a umístit na veřejně dostupném místě, např. do lesů pod rozhlednou Bára na Chrudimsku, proškolit personál okolních zařízení (občerstvení a lanového parku), vytisknout informační letáky a uspořádat kurzy použití AED pro veřejnost.