Trmice

13 článků

Použij AED, zachraň lidský život

Náhlá zástava srdce může postihnout kohokoliv, kdekoliv a kdykoliv. Postiženému může zachránit život včasně a kvalitně provedená resuscitace, ale také podání defibrilačního výboje pomocí automatizovaného externího defibrilátoru (AED) ještě před příjezdem záchranné služby. AED mohou použít i naprostí laici, protože přístroj je hlasovými povely sám navede, co mají dělat. Defibrilátor sám rozezná srdeční rytmus a v případě potřeby podá postiženému výboj. Cílem projektu je AED pořídit a umístit na veřejně dostupném místě, např. do lesů pod rozhlednou Bára na Chrudimsku, proškolit personál okolních zařízení (občerstvení a lanového parku), vytisknout informační letáky a uspořádat kurzy použití AED pro veřejnost.
Zobrazit článek

Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme

Cílem projektu „Spolu to s kyslíkovými koncentrátory zvládneme“ je zkvalitnění a rozšíření péče, kterou poskytujeme nemocným a jejich rodinám. V současné době nejsme pro naše klienty schopni zajistit dostatek koncentrátorů kyslíků, jež velmi pomáhají osobám s respiračními obtížemi způsobenými koronavirovou nákazou. Všechny dostupné koncentrátory máme v provozu u našich klientů, a proto bychom rádi za získané finance pořídili další čtyři přístroje, které by nám pomohly s péčí o nemocné.
Zobrazit článek

Rekonstrukce školní budovy - vybavení tréninkových bytů.

Našim cílem je celková rekonstrukce školní budovy, která slouží ke vzdělávání žáků se zdravotním kombinovaným postižením. Nevyhovující prostory chceme nahradit příjemným prostředím pro výuku a nácvik praktických dovedností, které jsou zásadní pro rozvoj samostatnosti našich žáků a jejich následného zapojení do společnosti. V nově zrekonstruované škole chceme vytvořit kromě prostoru pro výuku také místo pro setkávání osob s postižením s většinovou společností. K pořádání akcí, přednášek, prezentací a vystoupení budou sloužit výstavní prostory, inkluzivní sál, přednáškový sál a zahrada.
Zobrazit článek

Vítejte na pouti a slavnosti na Modletíně

Projekt Vítejte na pouti a slavnosti v Modletíně usiluje o udržení tradice, kultury, řemesla a povědomí v regionu Železných hor. I tady žijí lidé s mentálním postižením, kteří by se rádi zapojili do komunitního života. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se tak mohli místní obyvatelé znovu vydat na letní Pouť ke sv. Anně, anebo se těšit na Adventní slavnost. Obě akce jsou tu tradicí, kterou společně zažívají lidé zdraví i mentálně postižení.
Zobrazit článek

Relaxační zóna

Projekt Relaxační zóna je příslibem pro ty, kteří i přes zdravotní hendikep chtějí pracovat. V integračním centru Kosatec je dost práce pro všechny, ale není tu bohužel místo, kde by si pilní pracovníci mohli odpočinout. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by taková odpočinková zóna mohla vzniknout a tím by se šikovné ruce opět mohly vrátit s novou energií do práce.
Zobrazit článek

Zdravá škola

Projekt Zdravá škola dává naději dětem a žákům s těžkým a středně těžkým mentálním postižením, kombinovanými vadami a autismem. Škola, ve které se momentálně učí, bojuje už řadu let s vlhkostí, která může zdraví těchto dětí ještě dále negativně ovlivnit. S pomocí veřejnosti a programu Globus Lepší svět by se i tyto osudem zkoušené děti dočkaly lepších hygienických podmínek. Škola má za sebou řadu podobných stavebních vylepšení a je schopna zajistit, aby rekonstrukce přinesla potřebný výsledek.
Zobrazit článek

Vybavení pro mimořádné události

Cílem projektu je získat finanční prostředky na nákup vybavení (nafukovací stan a příslušenství) humanitární jednotky ČČK pro zajištění nouzového ubytování při řešení mimořádných události, jako jsou například povodně. Cílovou skupinou je široká veřejnost a přínosem projektu je pomoc zasaženým při mimořádné události. Získané vybavení bude využito i v období mimo mimořádné události, a to zejména pro výcvik a prevenci.
Zobrazit článek

Normální je pečovat o své blízké, podpořte pečující rodiny

Počet seniorů a rodin, které o ně pečují, se v naší společnosti neustále zvyšuje. Největší míru podpory potřebují ty pečující osoby, které se starají o seniory v nejtěžším zdravotním stavu. Tento projekt pobytové formy odlehčovacích služeb je zaměřen právě na tyto osoby, aby dlouhodobě zvládly péči v domácím prostředí. Oblastní charita Pardubice proto potřebuje vybavit 9 polohovacími lůžky nové pobytové odlehčovací zařízení (V Ráji 786, Pardubice), které pomáhá rodinám pečujícím o seniory.
Zobrazit článek
1 z 2