„Díky daru z projektu Globus Lepší svět 2023 bude moci škola SVÍTÁNÍ vybavit cvičnou kuchyň, která bude přizpůsobena potřebám a schopnostem žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Nově vybavená kuchyň usnadní osvojování nových pracovních dovedností a sebeobslužných činností. Umožní získávat další vědomosti pro lepší začlenění a společenské uplatnění žáků a klientů,“ řekla Jana Sedláková, zástupkyně Základní školy a Praktické školy SVÍTÁNÍ.