Pohádková zahrada - azyl pro týraná a opuštěná hospodářská zvířata není jen obyčejný azyl. Během dvou let se Pohádková zahrada stala komunitním místem pro okolní obyvatele. O zachráněná zvířátka se chodí starat děti - dobrovolníci ve věku od 7 do 16ti let, které by jinak trávili svůj čas u počítače nebo na ulici. V Pohádkové zahradě pořádáme pravidelná setkání pro rodiny s dětmi, akce pro děti na jejichž přípravě se děti samy podílí, programy pro mateřské a základní školy. Ve spolupráci s probační a mediační službou si zde mohou mladí lidé, kteří se dostali na hranu zákona odpracovat veřejně prospěšné práce. Kontakt se zvířaty a s ostatními dobrovolníky je tou nejlepší terapií. V rámci projektu bychom vybudovali ekologickou naučnou stezku pro návštěvníky zahrady a programy pro MŠ a ZŠ.