Dovybavení oddělení pro čtenáře se zvláštními potřebami - slabozrací a nevidomí. Jedná se o nákup kompenzačních pomůcek - stolní video kamerové lupy s hlasovým výstupem, která umožňuje čtení novin, knih a dalších dokumentů, včetně psaní či dalších ručních prací. Nabízí možnost zvětšení až 95x, což běžné pomůcky neumožňují. s ohledem na cenu pomůcky nebylo možné doposud tuto službu nabídnout. Dalším zařízením, které by bylo z dotace zakoupeno je přenosná kapesní video kamerová lupa,která umožní pohyb osob s poruchou zraku po knihovně a výběr knih či dalších dokumentů bez omezení na určený prostor, čímž zvýší jejich osobní mobilitu a podpoří samostatnou orientaci v prostoru. Všechny služby pro slabozraké a nevidomé jsou poskytovány bezplatně.