Lepší svět - Praha–Zličín

5 článků

Oprava vchodových dveří do kaple sv. Kříže ve Sv. Janu pod Skalou

Projekt usiluje o opravu části kaple, která je situována poblíž nejstarší turistické cesty v Čechách – ve Sv. Janu pod Skalou. Kapli se podařilo zachránit, ovšem stále tu nejsou nové dveře, jejichž oprava je náročná. S pomocí veřejnosti a Programu Globus Lepší svět by mohlo dojít k demontáži dveří, zbavení laku, opravě a dořezání poškozených částí a k údržbě kování. Poškozené dveře nyní ohrožují interiér kaple.
Zobrazit článek

„Nebudeme sedět doma“ - Integrované aktivity pro klienty s postižením

Předmětem projektu je zajištění finančně dostupné dopravy klientů se zdravotním postižením a částečnou úhradu vstupného na pravidelné integrované volnočasové aktivity a terapie, které probíhají v běžném prostředí – mimo zařízení sociálních služeb. Cílem je napomoci integraci zdejších klientů formou umožnění běžného životního stylu, kdy v penzionu na Vráži bydlí nebo přespávají, podle schopností společně vaří, uklízí, starají se o své osobní věci a tráví volný čas. Ale do práce, na různé kroužky, činnosti, terapie aj. vyjíždí do různých organizací v okolí, které takové služby poskytují veřejnosti.
Zobrazit článek

Vítr ve vlasech

Projekt řeší léta přehlíženou skutečnost, že děti s tělesným postižením potřebují pro zdravý psychický vývoj svobodu pohybu, která jim umožní objevovat svět a trávit čas s kamarády. Černí koně, z.s. jsou první a jediní výrobci speciálních pomůcek pro děti, které jim umožňují pohyb v přírodě vlastní silou a možnost společně sportovat. Vyvíjí a vyrábí speciální kompenzační pomůcky, které z důvodů neatraktivních zisků žádná společnost v Evropě nevyrábí. Snaží se, aby tyto výrobky dostaly děti zdarma a poté co je již nebudou potřebovat, aby je mohly získat další děti. Tento projekt navíc vychovává budoucí paralympijské naděje.
Zobrazit článek
1 z 1