Cílem projektu je vyvinout jednoduchou ozvučenou aplikaci do mobilního telefonu tak, aby usnadnila našim nevidomým a slabozrakým kolegům - sociálním pracovníkům, zaznamenávat informace o jejich práci v terénu. Tito pracovníci jezdí po celém Ústeckém kraji za zrakově postiženými a nevidomými klienty a pomáhají jim při práci s PC, mobilními telefony apod. Aplikace umožní tvorbu zápisu práce s klientem přímo na místě pomocí CRM systému. Zapsané údaje budou ihned přístupné i v kanceláři na PC, a to i všem ostatním kolegům v organizaci. Různé aplikace v sociálních službách již existují, ale žádná obdobného typu není dostupná v mobilním telefonu a ozvučená. Využití tohoto principu fungování by následně bylo možné využít pro zrakově postižené či nevidomé i v jiných pracovních oblastech.