Naším projektem Máš na to! chceme alespoň malým dílem přispět k rozvoji schopností a posílení sebedůvěry dětí, které neměly tolik štěstí, aby mohly vyrůstat se svými biologickými rodiči. Pomůžeme 28 konkrétním dětem formou individuálního doučování. Pro každé dítě zajistíme doučujícího, který za ním bude docházet domů 1-2x týdně, podle potřeb dítěte a pomáhat mu se školní přípravou. Zajistíme doučování také pro děti z okolních vesnic, kam za nimi budou doučující dojíždět. S tímto projektem máme dlouholetou zkušenost. V průběhu 10 let jsme podpořili již 458 dětí, kterým jsme poskytli 27 165 hodin individuálního domácího doučování. Věříme, že každý pokrok v rozvoji schopností dítěte může mít velkým dopad na jeho budoucí uplatnění v životě.