Ztlumená světla v celém obchodě, vypnuté rádio, tiché pokladny, srozumitelné piktogramy na regálech a za kasami psychologem poučené prodavačky. Tak budou vypadat každé úterý dvě hodiny odpoledne v Globusu v Havířově. Ten prohloubil svou dlouhodobou spolupráci se spolkem ADAM – autistické děti a my, z. s., a společně budou pravidelně pracovat s autistickými dětmi na tom, aby si přivykaly na prostředí mimo své zvyklosti a usnadnil se tak život jim i jejich rodinám. Projekt dostal název Modré hodiny.

Pro děti s poruchou autistického spektra může být těžká každá průměrná životní situace. Malý člověk je izolován ve vlastním světě, jehož hranice lze jen obtížně překročit. Dítě je osamoceno v sobě, důvěřuje jen svým blízkým a známému prostředí. Pocity, jak se cítí autistické dítě v běžně hlučném prostředí, přibližuje psycholog, psychoterapeut spolku ADAM – autistické děti a my, z. s. Mgr. Přemysl Mikoláš: „Představte si, že jste na koncertě Iron Maden, tedy velmi hlučné kapely, a sedíte v bezprostřední blízkosti beden. K tomu se vás někdo v davu dotýká, nemáte osobní prostor, přidají se pyrotechnické efekty, křik a hluk lidí kolem, kteří mávají rukama, někdo má vlajku atd. A postupně se dostáváte do přetížení.“ Dodává, že například v obchodě je důležité, aby děti na autistickém spektru spolu se svými rodinami měly zajištěno, pokud možno co nejširší bezpečí v daném prostředí, s ohledem na zvládnutí procesu nákupu. Zažijí tak úspěch ze zvládnutí situace a otevírá se tím i prostor pro další učení a rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy. Nestandardně novým adaptačním prostředím se rozhodl být hypermarket Globus v Havířově.

Jak se změní Globus v Havířově každé úterý

Globus v Havířově podporuje havířovskou organizaci ADAM již několik let v rámci programu Globus Lepší svět nejen finančně. V tuto chvíli se spolupráce rozvíjí do praktické roviny. Globus se stane nově podpůrným prostředím pro děti postižené autismem a přizpůsobí se jejich citlivému vnímání.  Ke zvládnutí například obyčejného nákupu musí být učiněno mnoho kroků a opatření. Ukázala to zkušební návštěva dětí s autismem ze spolku ADAM v Havířovském Globusu. Ta probíhala za účasti psychologa, kdy společně definovali, co je potřeba upravit, aby se děti cítily v prostředí obchodu co nejlépe.

 „Vybrali jsme pro pravidelné návštěvy našeho obchodu nejméně frekventovaný den a hodinu, tedy úterky od 15 do 17 hodin. V tyto hodiny ztlumíme osvětlení v celém obchodě, nebudeme pouštět z rádia žádnou hudbu ani hlášení, které by mohlo děti polekat. Také ztlumíme zvuky pokladen. Skupinky dětí s doprovodem budou mít k dispozici plánky obchodu a v uličkách budou k orientaci srozumitelné piktogramy.“ řekla ředitelka Globusu v Havířově Renáta Čechmanová.

„Zásadní je také speciální školení našeho obsluhujícího personálu. Školení obsahuje základní povědomí, o čem poruchy autistického spektra jsou, podporu rodiny ve chvílích krize a reakce na okolí. Zařadili jsme do nich také tipy pro duševní hygienu personálu Globusu. Naši zaměstnanci se budou řídit základními pravidly, tedy nehodnotit, zeptat se, realizovat podporu a pomoc v souladu s odpovědí rodiče, případně odklonit diváky,“ dodává Čechmanová.

Pohnutky k pořádání Modrých hodin se spolkem ADAM vysvětluje logicky. „Pomáháme v místě, kde působíme, a vnímám, že pro autistické děti se toho zatím mnoho praktického neudělalo, proto se snažíme jim pomocnou ruku nabídnout my.“

Rodiny s autistickými dětmi mohou konečně zobyčejnět

Společný projekt na podporu dětí a autismem dostal název Modré hodiny. Modrá barva je totiž barvou komunikace a sebevyjádření, což jsou oblasti, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. Jeho cílem je tak nabídnout pomoc a usnadnit těmto dětem a jejich rodičům nákup za vlídnějších podmínek. „Tímto dáme těmto dětem šanci zvládnout pro ně náročné věci snadněji. Častým opakováním si budou moci novou dovednost upevnit a v budoucnu jim tak usnadní nejen nákupy, ale i jiné, pro ně stresující podněty. Z mého pohledu je přístup a nabídnutá pomoc havířovského hypermarketu Globus výjimečná. Díky této podpoře mohou rodiny "zobyčejnit" svůj život,“ vysvětlila Marie Gerdová, ředitelka ADAM – autistické děti a my, z. s.

ADAM – autistické děti a my, z. s. působí v Havířově, organizuje terapeutické aktivity od roku 2010 a pravidelně na ně dochází více než 130 dětí s autismem.