Ústeckému řeznictví Globusu konkurovalo v soutěži dalších 47 prodejen. Odborná porota u každé vyhodnotila 11 kritérií, jako jsou například šíře sortimentu nebo nabídka regionálních výrobků či výrobků s chráněným označením.

„S pocity hrdosti i odpovědnosti přebíráme ocenění našich prodejen. Celkem jsme do letošního ročníku přihlásili tři prodejny a díky našemu skvělému personálu všechny slavily úspěch. Ve finále soutěže figurovaly vedle vítězné prodejny i další dvě řeznictví hypermarketů Globus, které byly vyhodnoceny jako nejlepší v rámci krajů – Globus Čakovice v Praze a Globus v Plzni,“ říká Pavel Holeček, vedoucí řeznictví hypermarketů Globus.

Nejlepší a nejmodernější řeznická prodejna v Česku byla vyhlášena již podeváté.

Hodnocení prodejen na základě přísně nastavených pravidel provádí odborná hodnotitelská komise, která se vedle již zmíněných požadavků zaměřuje na množství dalších aspektů prodeje masa a uzenin - například na úroveň prezentace zboží, znalosti a ochotu personálu nebo šíři nabízeného sortimentu. „Cílem soutěže je každoročně vyhodnotit a ocenit nejlepší řeznictví, která našemu oboru dělají čest tím, že zákazníkům nabízejí své zboží a služby na nejvyšší úrovni, bezezbytku a v řadě případů i nadstandardně splňují veškeré zásady hygieny prodeje a také požadavky na poskytování informací o prodávaném zboží svým zákazníkům,“ říká Jan Katina, výkonný ředitel Českého svazu zpracovatelů masného průmyslu. Ocenění tak nabízí zákazníkům vodítko, kde si kvalitně a pohodlně nakoupit. Provozovatelé hodnocených prodejen pak mají díky soutěži možnost získat od hodnotitelské komise řadu cenných rad.

Při hodnocení se zohledňovala následující kritéria:

 • Nabídka a šíře sortimentu z kategorie regionálních výrobků, výrobků s označením Český výrobek, KLASA, Zaručená tradiční specialita, Chráněné označení původu nebo Chráněné zeměpisné označení

 • Nabídka convenience food a doplňkového sortimentu

 • Úroveň obsluhujícího personálu

 • První dojem po vstupu do interiéru

 • Šíře sortimentu

 • Úroveň prezentace sortimentu

 • Plnění informačních povinností konečnému spotřebiteli

 • Úroveň technického vybavení

 • Umístění propagačních materiálů

 • Upoutávka na prodejnu, exteriér a vstup do prodejny

 • Subjektivní dojem hodnotitele

Nejlepší řezníci jsou podle odborníků v Globusu