Nemocní, handicapovaní, znevýhodněné děti i nemohoucí senioři potřebují zpravidla víc péče a prostředků ke zlepšení svého života než lidé zdraví. Již sedm let od svého založení si proto program hypermarketů Globus Lepší svět klade za cíl zlepšit život ve svém okolí. Poslední roky se pak orientuje zejména na podporu zdraví ve společnosti. „Jsme součástí každého regionu, kde působíme. A zde chceme prospět a pomáhat těm, co to potřebují. Každý z hypermarketů Globus proto věnuje finance jedné či více organizacím na rozvoj zdraví, ať fyzického nebo duševního, svých klientů,“ řekla Aneta Turnovská, tisková mluvčí hypermarketů Globus.

Jaké konkrétní projekty hypermarkety v programu Globus Lepší svět letos podpořily:

 • Globus Ostrava – Domov pod Vinnou horou (75 000 Kč na pravidelnou canisterapii v domově se zvláštním režimem), Dětský ranč Hlučín z.s. (75 000 Kč na výstavbu vodní dráhy jako součást dětského hřiště pro děti s hendikepem a sníženou pohyblivostí – invalidní vozík)

 • Globus Opava – Domov Bílá Opava (60 000 Kč na pořízení transportního lehátka do domova pro seniory), Elim Opava, o.p.s. (45 000 Kč na asistované kontakty – odborné metody práce na podporu psychického zdraví v rodinách, především dětí), Psychiatrická nemocnice v Opavě, služba následné péče (45 000 Kč na vybudování snoezelenu v hale Služby následné péči Psychiatrické nemocnice v Opavě).

 • Globus Havířov – SANTÉ – centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb (75 000 Kč na projekt „Herních prvků pro klienty denního stacionáře MIKADO“ – pořízení Betonového ping-pongového stolu a setu Člověče nezlob se nebo šachy), ADAM – autistické děti a my, z.s. (75 000 Kč na terapeutické aktivity pro děti s autismem – víkendové pobyty na chatě Severka a ve Pstruží, příměstský tábor, odborné terapeutické služby psychologa a volnočasových aktivit)

 • Globus Olomouc – SKUP BCM Olomouc – Centrum sportovní přípravy dětí a mládeže (100 000 Kč na projekt celoroční práce s dětmi ve věku 6 - 12 let v Olomouci a okolí Centra sportovní přípravy dětí a mládeže – sportovní kempy, příměstský sportovní tábor, noc v tělocvičně, pravidelná všeobecně pohybová příprava dětí, olomoucká školní liga, výlety za dobrodružstvím, cyklotoulky a inline toulky), TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. (50 000 Kč na Rekondiční pobyt pro uživatele s těžkým postižením zraku v nepříznivé sociální situaci – víkendový pobyt, tréning dovedností s asistenty, lekce jógy)

 • Globus České Budějovice – Charita České Budějovice (150 000 Kč na finanční pomoc dvěma malým handicapovaným chlapcům, kde jim příspěvek pomůže financovat rehabilitace, terapie, zdravotní pomůcky, fyzioterapie, léčebný pobyt).

 • Globus Karlovy Vary Jenišov – Asociace záchranný kruh, z. s. (150 000 Kč na zajištění a realizaci preventivně vzdělávacích aktivit v rámci simulačního vzdělávacího centra Svět záchranářů – centrum zdraví a bezpečí pro celou rodinu v Karlových Varech. Dále pak na zajištění a realizaci akce pro širokou veřejnost s názvem Den záchranářů, která se uskuteční dne 17.6.2023)

 • Globus Brno – Hospic sv. Alžběty o.p.s. (150 000 Kč na pořízení polohovacího lůžka a sprchovacího hydraulického lehátka).

 • Globus Chomutov – Základní škola speciální a Mateřská škola, Chomutov (150 000 Kč na dovybavení stropního zvedacího systému další učebny. Globus tak navazuje na dar a spolupráci z loňského roku).

 • Globus Praha Černý Most – HEWER, z.s. (150 000 Kč na zajišťování služeb osobní asistence v domácím prostředí seniorů v nepřetržitém provozu 24 hodin denně, včetně víkendů a svátků).

 • Globus Praha Zličín – Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s (100 000 Kč na vybavení pomůckami speciální terapeuticko-relaxační místnost Snoezelen, ve které se skrze zážitky stimulují dětem s postižením všechny smysly), Arcidiecézní charita Praha (50 000 Kč na vzdělávání týkající se zdraví v nově vznikajícím komunitním centru Arcidiecézní charity).

 • Globus Praha Čakovice – Nadace Bona (150 000 Kč na revitalizace dětského hřiště pro aktivní trávení volného času v rámci projektu Psychosociální sítě).

 • Globus Liberec – Nemocnice Liberec – (150 000 Kč na pořízení léčebného pohybového přístroje THERA TRAINER).

 • Globus Ústí nad Labem – Centrum pro náhradní rodinnou péči v Litoměřicích (75 000 Kč na provoz CPNRP– odborného poradenství, odlehčovací služby, vzdělávací a rozvojové programy pro mládež, sociálně aktivizační služba a doučování), Hospic sv. Štěpána v Litoměřicích (75 000 Kč na obnovu zdravotnického vybavení, revitalizace prostor hospice).

 • Globus Pardubice – Klokánek Pardubice (75 000 Kč na školní i mimoškolní aktivity, vybavení do zařízení, ale i potřebné léky, lékařský materiál či zdravotní pomůcky, včetně např. dioptrických brýlí či zdravotní obuvi), SVÍTÁNÍ (75 000 Kč na vybavení multismyslové místnosti, která terapeuticky prospívá žákům s kombinovaným postižením).

 • Globus Plzeň Chotíkov – Sdružení občanů Exodus, z. s. (75 000 na opravy prostor pro jejich potřeby, které již nesplňují požadované normy), Hospic sv. Lazara (75 000 na pořízení pomůcek, renovace lůžek a prostředí)

Všechny letos podpořené projekty po celé ČR lze najít na globus.cz.